Helling bepalen

In mijn vorige blogpost liet ik zien dat je op verschillende manieren de som 18 \cdot 5 kunt uitrekenen. Het op meerdere manieren kunnen oplossen van een som is een belangrijke vaardigheid. Vaak begrijp je een onderwerp namelijk beter als je op meerdere manieren het antwoord kan vinden. In de onderbouw leer je daarom meerdere oplostechnieken om kwadratische vergelijkingen en stelsels lineaire vergelijkingen op te lossen.

In de bovenbouw leren we ook verschillende technieken voor het berekenen van de helling van een grafiek.

Grafiek
Wat is de helling van de grafiek op het punt (-1,2)?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we volgende drie technieken geleerd:

Methode 1: Maak een raaklijn aan de grafiek. De helling van de raaklijn is ook de helling van de grafiek op het punt waar de raaklijn raakt.
Methode 2: Gebruik de d/dx-functie van de rekenmachine.
Methode 3: Bepaal de afgeleide en vul x=-1 hierin in.

Over deze drie methoden heb ik een kleine testopdracht voor de leerlingen gemaakt:

Opdracht_hellingen

Hoe je met de verschillende methoden het antwoord vindt, leg ik uit in de volgende video.